Pro pacienty

Používané aparáty

Průběh léčby

Dekorativní tečky
Dekorativní tečky

01 – Konzultace

Při první návštěvě v naší ordinaci je nastíněn pravděpodobný postup léčby ke korekci vady a vhodný věk pacienta k jejímu zahájení. Cílem této návštěvy je také seznámit pacienta a příp. doprovod s celým průběhem léčby, probrat výhody a nevýhody jednotlivých aparátů vhodných ke korekci vady nebo finanční náročnost léčby.

02 – Vstupní vyšetření

Nezbytnou podmínkou pro plánování a zahájení terapie je zhotovení zdravotnické dokumentace, která zahrnuje rentgenové snímky, 3D scany zubů a čelisti a fotografie pacienta.
V naší ordinaci již nezažijete klasické otiskování, veškeré plánování léčby a výroba aparátů je založena na digitálním work flow.

03 – Konzultace léčebného plánu

U obtížných případů, např. u pacientů s plánovanou ortognátní operací čelistí, větší implantologickou či protetickou rekonstrukcí či mnohočetnými agenezemi, je plánována další detailnější konzultace. Samozřejmosti je komunikace s kolegy v rámci multioborové spolupráce a seznámení pacienty s celým průběhem léčby a navazujícími zákroky u dalších specialistů.

04 – Zahájení terapie

Poté, co si pacient zvolí k terapii nějaký z nabízených aparátů, můžeme přikročit k samotnému zahájení léčby. U každého pacienta je samozřejmostí vypracovaný individuální léčebný souhlas, kde je např. i garantována cena léčby nebo záruka vztahující se na aparáty. Léčba se vždy skládá z aktivní i retenční fáze.

Používané aparáty

Mezi základní aparáty, které používáme při ortodontické terapii, patří rovnátka Invisalign, fixní rovnátka v kovové i méně nápadné keramické variantě a také snímací aparáty. Dále také, v závislosti na potřebné korekci skusu, využíváme méně známé, ale velmi moderní aparáty, jako Carriere motion, hyrax expandéry, jumping aparáty nebo kotevní minišrouby. Výjimkou není ani léčba pacientů, kde je nutná mezioborová spolupráce s kolegy z jiných oblastí stomatologie, a to vždy s použitím nejmodernějších technologií a 3D plánování.

Invisalign foliová rovnátka

Momentálně nejvíce preferovaný systém rovnátek dospělými i dětskými pacienty, a to zejména kvůli jejich výhodám ve srovnání s klasickými fixními aparáty:

Foliová rovnátka
Nasazování foliových rovnátek
Obrázek foliových rovnátek

Estetika
Rovnátka jsou velmi nenápadná, vyndávají se z úst před jídlem, čištěním zubů nebo při společenských akcích.

Pohodlí
Léčba je výrazně pohodlnější, nejsou nutné neplánované návštěvy v případě uvolněných zámků či píchajících drátků.

Menší citlivost zubů
Díky přesně dózované síle jsou zuby během léčby méně citlivé při správné spolupráci pacienta a pravidelném nošení, nedochází ani k ovlivnění výslovnosti.

Méně kontrol
V jednotlivých foliích je pohyb zubů naprogramovaný dopředu techniky, a tak jsou návštěvy v ordinaci daleko méně častější.

Rychlejší léčba
Léčba systémem Invisalign je dle mnoha studií rychlejší ve srovnání s klasickými rovnátky. Je to hlavně z důvodu, že každý pohyb zubu je dopředu programován a je cílený. Nevznikají tedy nežádoucí pohyby okolních zubů, které je následně nutné korigovat.

Předvídatelnost
Pro každý zub je v jednotlivých foliích přesně naplánovaný cílený posun. Léčba je tak u většiny vad mnohdy rychlejší a bez rizika větších komplikací. Navíc pacient již před zahájením terapie může vidět výslednou korekci pomocí 3D plánování.

Ústní hygiena
Rovnátka si pacienti před čištěním sundají a klasická dentální hygiena je zcela dostačující.

Neomezují ve volbě jídla nebo pití
Rovnátka si na jídlo sundáte a po jídle opět nasadíte.

Fixní rovnátka

Fixní aparáty jsou vhodné jsou u pacientů v jakémkoliv věku, pro děti i dospělé. Při léčby jsou nejdůležitější kvalitní zámky, které se liší konstrukcí a materiálem. V naší ordinaci používáme klasické kovové zámky i méně nenápadné keramické. Zámky jsou lepeny na zuby pomocí fixačního materiálu, který obsahuje fluoridové ionty, což zmírňuje riziko vzniku zubního kazu při nedostatečné dentální hygieně během léčby. Tlak na zuby je vytvářen pomocí aktivních oblouků fixovaných do zámků, opět používáme stříbrnou či bílou variantu. Oblouky jsou upevňovány v zámcích pomocí gumiček, které mohou být barevné a nápadné nebo naopak velmi decentní. Následkem tohoto tlaku dochází k tkáňovým změnám v okolí zubu a přestavbě kosti, což vede k plánovanému rovnání zubů.

Obrázek smějící se ženy s fixními rovnátky

Snímací rovnátka

Snímací aparáty používáme nejčastěji při léčbě pacientů, u kterých probíhá výměna chrupu
mléčného za stálý, nebo jako retenční aparáty po ukončení aktivní fáze léčby. Na rozdíl od rovnátek fixních či Invisalign neovlivňují výrazně polohu zubů, ale mohou ovlivnit a harmonizovat správný růst a vývoj čelistí. Nezaručují, že ke korekci vady nebude nutné pokračovat nadále pomocí jiného typu rovnátek v budoucnu, ale mohou tuto fázi výrazně zjednodušit a zkrátit. U pacientů se stálým chrupem používáme tyto aparáty k udržení dosaženého výsledku v retenční fázi terapie po sejmutí fixních či neviditelých rovnátek spolu, nejčastěji společně s fixními retainery.

Obrázek snímacích rovnátek

Ceník

Konzultace s písemným doporučením od zubního lékaře

Zdarma

Konzultace bez písemného doporučení (15 min.)

550 Kč

Snímací aparát

od 2 000 Kč

Kovový fixní aparát – léčba pro obě čelisti

od 55 000 Kč

Keramický fixní aparát – léčba pro obě čelisti

od 65 000 Kč

Invisalign – léčba pro děti ve smíšeném chrupu

od 55 000 Kč

Invisalign – léčba pro obě čelisti u pacientů s estetickou vadou

55 000 Kč

Invisalign – léčba pro obě čelisti u pacientů s menší vadou

75 000 Kč

Invisalign – komplexní léčba pacientů pro obě čelisti

95 000 Kč

Retenční balíček

od 11 000 Kč

Dekorativní tečky

Objednejte se

Objednejte se do naší ordinace z pohodlí domova

Naše ordinace má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

Logo pojišťovny VZP
Logo pojišťovny OZP
Logo pojišťovny ZPMV
Logo pojišťovny VOZP
Logo pojišťovny CPZP
Logo pojišťovny ZPS
Logo pojišťovny RBP

Tento výběr z ceníku je platný pro pacienty, kteří jsou po celou dobu terapie klienty výše zmíněných zdravotních pojišťoven a jsou mladší 22 let. Pro ostatní pacienty se cena liší individuálně dle zvoleného aparátu a závažnosti léčby a pacient je s ní seznámen během první konzultace s lékařem.

Každý pacient je před zahájením léčby seznámen s různými možnostmi terapie a aparáty, kterými můžeme dosáhnout požadovaných výsledků léčby.

Zásadně sdělujeme částku za celou léčbu předem a zpravidla ji garantujeme i smluvně. Pacienti mají možnost platby rozložit do menších částek během terapie.

Platební možnosti v naší ordinaci:

kartou
bankovním převodem
bankovním převodem s využitím Benefity plus